Bli Medlem

Hva koster det å være med i Ryvingens venner?

Kontingenten er kr 500,- pr år pr medlem. Send en mail til ryvingen@gmail.com om du ønsker å melde deg inn. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Du betaler medlemskontingenten til:

Ryvingens venner v/Eivind Magnus Paulsen
Hellerudveien 69F
0684 Oslo
Konto: 1208.54.72133

Hvis du har lyst til å være med på noen fellesturer først kan du se på  vår aktivitetsliste.

Hvilke muligheter gir medlemskapet?

Unik tilgang til en unik båt, og et godt miljø. Du kan delta på venneforeningens ulike fellesaktiviteter og/eller booke båten til private egne turer når hun er ledig – se aktiviteter og booking. Typiske fellesaktiviteter er helgeturer, kveldsturer og opplæring. Dersom man skal booke/leie båten til private turer trenger man å få med en med ”skipper”-status. (Se mer om opplæring, nedenfor). Som medlem forplikter du deg ikke til dugnad eller annen form for innsats.

Hvordan er Ryvingens venner organisert?

Båten eies av en stiftelse, som setter de økonomiske rammene, mens venneforeningen organiserer bruken av båten. Hver vår avholdes generalforsamling i Ryvingens Venner der nytt styre blir valgt, og felles sesongprogram bestemmes. Klikk her for å se vedtekter for Ryvingens venner. Inntekter hentes fra medlemmenes leie av båten, og medlemsavgiften. Foreningen har i dag ca 60 medlemmer. Ca 25 prosent av medlemmene har fått “skipper”-status.

Hva kreves for å føre Ryvingen selv?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra 1 mai, 2010, må alle som er født 01.01.1980 eller senere, ha båtførerbevis for å føre båt med lengde over med motorkraft på 25 hk eller mer, men det kreves ikke fritidsbåtskippersertifikat for å kjøre Ryvingen, siden den er under 15 meter. Du må uansett kunne enkel navigering, sjøveisregler, kunne gå til og fra kai, kjenne fortøyningsmidler og fortøyningsmetoder og ha basis brukerkunnskap om de tekniske installasjonene om bord. Det tilbys derfor jevnlig opplæringsprogram i bruk av båten. Når du er klar for å være skipper gjennomfører Stiftelsen Ryvingen en utsjekk som består av noen tillegginger til brygge, samt en teknisk gjennomgang av båten. Dette er vesentlig for å være sikker på at du har blitt vist det du trenger for å føre båten. (Stiftelsen har også anledning til å begrense seilingsområdet.)

Se egen kategori i menyen til høyre: “Opplæring” for mer informasjon.

Dugnad

Den som booker båten for en privat tur forplikter seg samtidig til deltakelse på dugnad. En tommelfingerregel er at det skal være ca like mange dugnadsdager som bruksdager. Så hvis du skal på tur en uke så må du stille opp med et par av de som skal være med et par helger på våren. Det er også mulig å bidra med annet type arbeid.

Stiftelsen Ryvingen

Venneforeningen Ryvingen er som tidligere beskrevet noe annet enn stiftelsen, som eier båten. Stiftelsen Ryvingen av 1918 ble etablert 28. februar 1996. I stiftelsens vedtekter heter det at ”Stiftelsen Ryvingen er en ideell stiftelse med formål å drive og vedlikeholde losskøyta LDTL Ryvingen. Ryvingen er bygget som losbåt og var i tjenesete til 1966, da hun ble gitt til 1. Sinsen sjøspeidergruppe. I 1995 blir sjøspeidergruppen oppløst. Eierskapet på båten ligger da på en privat stiftelse, og båten tilbys Speiderforbundet for pålydende gjeld.

Speiderforbudet har hatt dårlig erfaring med båten ”Havbrått” som de til slutt må kondemnere og takker derfor nei til tilbudet. Noen av oss som har vært brukere av Ryvingen over mange år danner da Stiftelsen Ryvingen av 1918 og kjøper båten for pålydende gjeld, 350 000kr. Visjonen er å danne en større brukergruppe som sammen kan bære utgifter og holde båten vedlike. På sikt en ressursgruppe som vil gjøre det mulig å realisere artige prosjekter som er større enn oss selv. Vi har også visjoner om å leie båten ut til ungdomsaktivitet, men erfaringen har fortalt oss at drift av Ryvingen og ”speiderdrift” bør komme fra forskjellige ressursgrupper. Stiftelsen Ryvingen skal drive båt.

En annen erfaring fra tidligere drift er at daglig bruk og båtøkonomi med fordel kan være skilt. Venner og bekjennte blir mobilisert – mange har allerede vært på tur med Ryvingen flere sommere – og blir organisert i foreningen Ryvingens Venner. Driften organiseres slik at alle betaler for bruk og på den måten går økonomien rundt. Bruken av båten blir organisert i venneforeningen, mens Stiftelsen setter de økonomiske rammene

Leave a Reply