Aktiviteter 2021

Tidsplanen for 2021 er enda ikke satt. Vi ligger på Isegran i Fredrikstad og blir der til Pinsen. Etter pinse er det tenkt å flytte båten til Oslo. På grunn av pandemien avventer vi med å legge planer for fellesaktiviteter, men du har mulighet til å booke Ryvingen til eget bruk . Sjekk i bookingkalenderen hva som er ledig!

Foreløpig plan for 2021:

 • Mars: Digitalt årsmøte i venneforeningen
 • 24. – 25. april: Stillasdugnad på Isegran. Stillaset skal ned og fraktes til Oslo
 • 1.-2. mai: Vårpuss/Dugnad på Isegran
 • 8.-9. mai: Ryvingen på slipp på Isegran
 • 13.-16. mai: Vennetur med rigging og småjobbing
 • 23. mai (Pinsen): Sail Isegran
 • Etter pinse: Ryvingen ligger i Oslo
 • Mulighet for fellesaktiviteter /helgeturer / kveldsturer fra Oslo
 • 30. juni: Nordisk Skutträff (Fredrikstad) – deretter: oppstart samseilas i regi av SSCA
 • Sommerferien: Ukesturer
 • Fra slutten av august: mulighet for fellesaktiviteter /helgeturer / kveldsturer fra Oslo
 • Ryvingen drar til Isegran (ikke bestemt når)
 • 25. September: Toddyseilas med SSCA
 • 23. Oktober: Sail Arisholmen
 • Oktober/November: Pakke inn for vinteren