Ny bysse

I Ã¥r har Ryvingen fÃ¥tt ny bysse som i stor grad er sponset av Sparebankstiftelsen. I sommer har vi gledet oss over resultatet – vi er veldig fornøyde! Det gamle kokeapparatet var det en del nestenulykker med, og store kjeler kunne være en risiko. I den nye byssa har vi gassbluss med stekeovn, som er lett Ã¥ operere. Vi har ogsÃ¥ fÃ¥tt et nytt overskap og en ny skuffeseksjon som gir mer oppbevaringsplass og dermed mer orden.

I løpet av planleggingsprosessen bestemte vi oss for å rive hele det gamle bysseopplegget, samt flytte varmeovnen ved døra. Dette ga oss bedre utnyttelse av den lille plassen vi har. Vi har pusset veggene i byssehjørnet og bestemte oss for å male veggen med en grønnfarge som flere av de andre skøytene bruker.

Byssehjørnet etter demontering og etter at veggene er pusset

Siden skøyta brukes av mange ulike personer, og også av ungdommer, har vi lagt mye vekt på at det skal være lett å bruke gasskomfyren, samtidig som det er trygt med tanke på mulig gasslekasje. Vi har fått hjelp av Engelsviken slipp med opplegget til gassen. Gassbeholderne er plassert i en kasse på dekk. Det er også montert avsug med vifte fra bunnen av måten og over dekk for å kunne fjerne gass.

Siden vi fjernet ovnen fikk vi inn en skuffeseksjon og noe bredere benk. Det er Isegran Fartøyvern som har laget rammen og dørene til benken og tilpasset ovnen. Vi har gjort egeninnsats der vi kan og vi har laget skuffene i skuffeseksjonen. Overskap og kisten på dekket er laget på Ullersmo og tilpasset av oss.

Vi er veldig fornøyde med resultatet. Etter en sommer på tur ser vi at ny bysse ikke bare gir økt komfort og brannsikkerhet, men bedre mulighet for oppvarming av vann fører også til bedre hygiene.

Losskøyta Ryvingen

Fremhevet

Stiftelsen Losskøyta Ryvingen er en ideell stiftelse med formål å drive og vedlikeholde Losskøyta Ryvingen. Aktivitetene organiseres gjennom foreningen Ryvingens Venner, som er dannet av alle brukerne av skøyta. Vi er også aktive i Colin Archer klubben, og i miljøet på Isegran i Fredrikstad der Ryvingen har hjemmehavn. Ryvingen har også aktiviteter fra Oslo.

Bilder

Noen bilder i full størrelse finner du i linkene under:

Bilder av skroget fra slippsetting på Bunnefjorden slipp 2007
Ryvingen på slipp 2007, profil forfra
Ryvingen på slipp 2007, profil forfra babord side
Kjøl bauen babord side
Kjøl og ror babord side
Kjøl bauen styrbord side
Givere for logg og ekkolodd
Kjøl og ror styrbord side
kjøl bau under – støtsonen (1)
kjøl bau under – støtsonen (2)
kjøl bau under – støtsonen (3)
Bunnefjorden slipp
Annoder og motorbolter akter babord
Undervannsskrog babord
Skrog Babord
Aktenifra
Ror og propell styrbord
Propell styrbord
Styrbord side akter
Styrbord side senter
Styrbord side senter (2)
Styrbord side bau
Styrbord side og bunnefjorden slipp

Ryvingen pÃ¥ Risør trebÃ¥tbyggeri April – Mai 2005
Ryvingen går under tak for reparasjoner
Blåskjell spyles av utenfor takk…
Jobb på dekk (1)
Jobb på dekk (2)
Ja vi hadde en råtten mast…

Innsetting av motor 23 04 2004
Motor i svevet
Da var det bare å tre Bedford’en ned…
Helling av motor og instruks til heismann
Tredd under bjelken

Manualer

Her ligger alle skipspapirer og manualer vi har scannet

Ankerwinch
ankerwinch-lofrans-tigres-manual.pdf

BÃ¥tdokumenter
Nasjonalitetsbevis
VHF radiokonsesjon
MÃ¥lebrev engelsk 1993
MÃ¥lebrev 1993

Motor
Diesel forfilter Racor 220,225R Spin-on Series

Ankerwinch
Ankerwinch Lofrans Tigres
Ankerwinch Lofrans Tigres manual

Instrumenter
Depth instrument Autohelm ST 30 Depth operation and installation
Speed instrument Autohelm ST 30 speed Manual and installation
GPS Garmin 120 Owners Manual

Nødutstyr
EPIRB Kannad 406 S inspection and operation booklet

Dieselovn
Ovn Dickinson Alaska Installation Instructions
Ovn Dickinson Alaska Instruksjonsbok

Pumper
Bilge Pump electric Flojet Quad II Diaphragm 4125-114
Bilge Pump manual Whale Gusher 30 Pump

Toalett
Toilet Jabsco datasheet
Toilet Jabsco dimentional drawing
Toilet Jabsco exploded view

Teknisk

Her har vi tenkt å legge teknisk informasjon om Ryvingen som manualer, elektronisk versjon av skipperpermen, utstyrsliste med leverandører, tekniske meldinger.

For løpende tekniske meldinger velg kategori «teknisk» i bloggen (første side).

Manualer finner du her.
Bilder av teknisk karakter finner du her.

Ryvingens venner

Ryvingens venner ble stiftet i 1996 etter at idéen om en slik forening hadde vært diskutert et par ganger blant gamle sjøspeidere. Men det ble først virkelig sus i sakene da Stein Sørlie og Leiv Holm utarbeidet et forslag til statutter. Venneforeningens formål er å arbeide for bevaring av Ryvingen og organisere brukerne av båten. Ryvingens venner har tatt opp i seg «overlevende» fra sjøspeidertiden, men har også fått nye aktive medlemmer. I 1998 har det vært et tyvetalls betalende medlemmer.

Kulturgruppa
Kulturgruppa i Ryvingens venner på brygga i Kleven høsten 1998. F.v. lokalhistoriker
Ã…ge Wilhelmsen, tidl. losgutt Bjarne Lunde, og 7 av Ryvingens venner.

Starten av Ryvingens venner betegner en ny æra i Ryvingens historie. Aldri har så mange mennesker fått ta del i gleden ved å pusse og seile Ryvingen. Aldri siden lostiden har det vært så mange og kompetente skippere samlet på én skøyte. Ikke siden den gamle firer’ns tid (se historien) har hun tilbakelagt større distanser hvert år. Når man legger til at Ryvingen var i Karibien for andre gang vinteren 1998/99 og i den forbindelse ble utsyrt med nye seil og nytt ankerspill, da kan man fastslå at den 80- årige damen har funnet en ny ungdom!

Det er en stor mengde kunnskap om vedlikehold, seiling og maritim historie som holdes i hevd på Ryvingen. Målet med venneforeningen er å spre denne kunnskapen ut til flest mulig av brukerne av båten. Skøytas egen historie har vist at hun også er en krevende dame. Det er mange ildsjeler som har bakket ut når hennes krav om oppmerksomhet og nye investeringer ble for grådige. Det et viktig siktemål med venneforeningen å spre oppgavene rundt båten ut på flere personer slik at de gamle ildsjelene med lang fartstid ikke blir utbrent og mønstrer av.

Å arbeide med Ryvingens historie har vært en målsetning fra første stund, og vi har da også hatt en kulturgruppe i Ryvingens venner. Arbeidet i denne skjøt først fart da Leiv Holm og Anders R. Sørnes avla Statsarkivet et besøk vinteren 1998, og fant gamle regnskaper fra Ryvingens tid som losskøyte i Slevik (hun het da Fram). Siden den tid har medlemmer av Ryvingens venner besøkt begge de to loshavnene der Fram/ Ryvingen har vært stasjonert (Slevik i Østfold og Kleven i Austagder), og kulturgruppa (først og fremst Ellen K. Henriksen og Cecilie Lofseik) har sammenfattet den nye informasjonen fra disse besøkene med informasjon fra gamle dokumenter i to kulturhefter.

Når de ikke mekker, skriver historie eller tar kurs i navigasjon, er Ryvingens venner på tur. Det har vært mange fine turopplevelser disse tre årene, og mange nye bekjentskaper og vennskap er blitt stiftet. En helg om våren og én om høsten har det vært arrangert felles turer for medlemmer av Ryvingens venner. Ut over dette har skøyta vært leid ut til individuell bruk. Jeg håper og tror at det fremdeles vil være interesse for venneturene, der vi kan utveksle erfaringer i praksis og få gode opplevelser som knytter oss til vår kjære Ryvingen og til hverandre.

Stiftelsen Ryvingen

Ryvingen er formelt eiet av en stiftelse som ble opprettet da sjøspeiderne fikk overta Ryvingen fra losvesenet i 1966. I styret for stiftelsen sitter Thor Tveter (formann), Leiv Holm og Ove Furseth. Stiftelsen har det økonomiske ansvaret for driften av Ryvingen, mens det meste av det praktiske arbeidet blir organisert gjennom Ryvingens venner. Venneforeningen betaler leie til stiftelsen for bruk av skøyta, på lik linje med individuelle leietakere.

 Jon Holm, president (oppdatert 1. juni 2007)