Medlemmer: Venner

Medlemskontingent kr 300,- Konto: 9713.24.85074
Rettelser til medlemslisten bes sendt til: ryvingen@gmail.com

Bakke,  Ann Karin
Høgåsvn 125, 3140 Nøtterøy
33384891 (p), 46447058 (m)
annkbakk@broadpark.no

Berg, Torhild
Heimdalsgt. 28, 0561 Oslo
22199634 (p)
torhildb@SLETT.DETTE.student.sv.uio.no

Bjørgeengen, Jarle
Vilbergv. 11b, 0687 Oslo
22275783 (p), 97057812
jarle@SLETT.DETTE.bjorgeengen.net

Ekelund, Harald K.
Øvre Berglia 7, 1353 Bærums Verk
22423030 (p), 48111586 (m)
he@SLETT.DETTE.human-factors.no

Eriksen, Jon
Løkka 12, 2016 Frogner
63806484 (a)
Jon.Eriksen@SLETT.DETTE.ife.no

Fensbekk, Sverre
Hammerveien 2, 1605 Fredrikstad
69316327 (p), 97089053 (m)
svf@SLETT.DETTE.interconsult.com

Groth, Allon
Odins g 31B, 0260 Oslo
22440858 (p), 40825868 (m)
allon.groth@SLETT.DETTE.stortinget.no

Henriksen, Ellen K.
Jutulveien 9, 0852 Oslo
22691357 (p), 22857886 (a)
ekarolin@SLETT.DETTE.fys.uio.no

Huss, Petra
Bragesvei 6, 1412 Sofienmyr
66804679 (p), 95739498 (m)
petra_huss@SLETT.DETTE.hotmail.com

Indahl, Ragni
Liaveien 16a, 0587 Oslo
ragni.indahl@SLETT.DETTE.skk.uio.no

Leopolder, Hans Georg
Østerlisvingen 9, 1153 Oslo
23382787 (p), 93656265 (m), 22247215 (a)
hans-georg.leopolder@SLETT.DETTE.krd.dep.no

Munthe, Vegard
Sars gate 36, 0562 Oslo
47860883 (m)
vegard@SLETT.DETTE.fair.no

Møllegaard, Eskil
Schouterrassen 15, 0573 Oslo
93409109 (m)
eskilmo@SLETT.DETTEhotmail.com

Nordberg, Yngvar
Universitetsgt. 16d, 0164 Oslo
22990504 (p), 91606961 (m)
yngvar.nordberg@SLETT.DETTE.gyldendal.no

Olsen, Elisabeth Fossli
Vålerenggata 60b, 0658 Oslo
99165736 (m), 22358025 (a)
elisabeth@SLETT.DETTE.kudi.net

Rypestøl, Marianne
Grenseveien 30b, 0571 Oslo
22870991 (p), 95210584 (m)
marianne.rypestol@SLETT.DETTE.nordtvet.vgs.oslo.no

Rønning, Herman
Breidablikkveien 23, 3133 Duken
33383187 (p), 95207760 (m)
havetskonge@SLETT.DETTE.hotmail.com

Sandbakken, Tor Matti
Kingosgt. 3, 0457 Oslo
22353070 (p), 22993487 (a), 92050751 (m)
karmatti@SLETT.DETTE.c2i.net

Schnitler, Henning R.
Dælenenggt. 40, inng. 5 0567 Oslo
22384413 (p)

Schuster, Astrid Heese
Veumvn. 46, 1613 Fredrikstad
69391411 (p), 69340611 (a)
astridheese@SLETT.DETTE.hotmail.com

Skeie, Laila
Skjervenveien 1c, 1415 Oppegård
66821075 (p), 93685106 (m)
lailaskeie@SLETT.DETTE.hotmail.com

Sørnes, Anders Rasmus
Jutulveien 9, 0852 Oslo
22691357 (p), 22958147 (a), 44124092 (m)
Anders.Sornes@SLETT.DETTE.med.ge.com

Torgersen, Lasse
Betzy Kjelsbergs v. 28a, 0486 Oslo
22501592 (p)
lasse.torgersen@SLETT.DETTE.econ.no

Wadenpohl, Anke
Bjerregaards g 29K, 0172 Oslo
23328001 (p), 97506330 (m)
ankei@SLETT.DETTE.broadpark.no

Aarbakke, Jon H.
Kløftaveien 29, 1352 Kolsås
67153086 (p)
jha@SLETT.DETTE.computas.no

ARBEIDSUTVALGET 2004
Jon Holm (generalsekretær)
Trude Clausen (leder for teknisk utvalg)
Ragni Indahl (økonomiansvarlig)
Stein Sørlie (webansvarlig)
Thor Tveter (for Stiftelsen Ryvingen)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply