Problemer med billedopplasting

Det viser seg at WordPress ikke har tilstrekkelige rettigheter på serveren til å få lastet opp bilder. Dette skal vi få rettet opp så snart som mulig.

Feilmelding er:

Unable to create directory /usr/home/sys/www/cccp/ryvingen/wp-content/uploads/2007/05. Is its parent directory writable by the server?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Problemer med billedopplasting

  1. admin says:

    Dette er en test på kommentarsystemet

Leave a Reply