Styret i stiftelsen losskøyta Ryvingen av 1918

– Leiv Holm (leder)
– Ove Furseth
– Stein Sørlie

Båten eies av stiftelsen. Stiftelsen setter de økonomiske rammene og utøver eieransvaret.

This entry was posted in Aktuelt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply