Om oss

L/S Ryvingen eies av «STIFTELSEN LOSSKØYTA RYVINGEN AV 1918». Meste parten av driften er deligert til «Venneforeningen Ryvingen». Inntektene til Stiftelsen Ryvingen er leieinntektene fra bruken av båten.

Kontaktadresse: ryvingen@gmail.com

Ryvingens Venner

Medlemmene i Ryvingens venner er brukerne av Ryvingen, og andre som er interessert i arbeidet og støtter driften. Foreningen har i dag ca 60 medlemmer. Ca 25 prosent av medlemmene har fått “skipper”-status. Hver vår avholdes generalforsamling i Ryvingens Venner der nytt styre blir valgt, og felles sesongprogram bestemmes. Klikk her for å se vedtekter for Ryvingens venner.

Styret i Venneforeningen består av:

Styremedlem, LederEivind Magnus Paulsen, tlf 915 68 872
StyremedlemAnke Wadenpohl Imsen
StyremedlemPål Kinn Hanstensen

Stiftelsen Ryvingen

Styret i Siftelsen består av:

Styremedlem, LederLeiv Holm, tlf 948 14 492
StyremedlemOve Furseth
StyremedlemStein Sørlie

Stiftelsen Ryvingen av 1918 ble etablert 28. februar 1996. I stiftelsens vedtekter heter det at ”Stiftelsen Ryvingen er en ideell stiftelse med formål å drive og vedlikeholde losskøyta LDTL Ryvingen. Ryvingen er bygget som losbåt og var i tjeneste til 1966, da hun ble gitt til 1. Sinsen sjøspeidergruppe. I 1995 blir sjøspeidergruppen oppløst. Eierskapet på båten ligger da på en privat stiftelse, og båten tilbys Speiderforbundet, men de takket nei. Noen av oss som har vært brukere av Ryvingen over mange år danner da Stiftelsen Ryvingen av 1918 og kjøper båten. Visjonen er å danne en større brukergruppe som sammen kan bære utgifter, ta vare på båten, og dele gleden ved å seile et kulturminne.

Legg igjen en kommentar