Ryvingens Venner

Ryvingens venner ble stiftet i 1996 etter at idéen om en slik forening hadde vært diskutert et par ganger blant gamle sjøspeidere. Men det ble først virkelig sus i sakene da Stein Sørlie og Leiv Holm utarbeidet et forslag til statutter. Venneforeningens formål er å arbeide for bevaring av Ryvingen og organisere brukerne av båten. Ryvingens venner har tatt opp i seg «overlevende» fra sjøspeidertiden, men har også fått nye aktive medlemmer. I 1998 har det vært et tyvetalls betalende medlemmer.

Kulturgruppa
Kulturgruppa i Ryvingens venner på brygga i Kleven høsten 1998. F.v. lokalhistoriker
Ã…ge Wilhelmsen, tidl. losgutt Bjarne Lunde, og 7 av Ryvingens venner.

Starten av Ryvingens venner betegner en ny æra i Ryvingens historie. Aldri har så mange mennesker fått ta del i gleden ved å pusse og seile Ryvingen. Aldri siden lostiden har det vært så mange og kompetente skippere samlet på én skøyte. Ikke siden den gamle firer’ns tid (se historien) har hun tilbakelagt større distanser hvert år. Når man legger til at Ryvingen var i Karibien for andre gang vinteren 1998/99 og i den forbindelse ble utsyrt med nye seil og nytt ankerspill, da kan man fastslå at den 80- årige damen har funnet en ny ungdom!

Det er en stor mengde kunnskap om vedlikehold, seiling og maritim historie som holdes i hevd på Ryvingen. Målet med venneforeningen er å spre denne kunnskapen ut til flest mulig av brukerne av båten. Skøytas egen historie har vist at hun også er en krevende dame. Det er mange ildsjeler som har bakket ut når hennes krav om oppmerksomhet og nye investeringer ble for grådige. Det et viktig siktemål med venneforeningen å spre oppgavene rundt båten ut på flere personer slik at de gamle ildsjelene med lang fartstid ikke blir utbrent og mønstrer av.

Å arbeide med Ryvingens historie har vært en målsetning fra første stund, og vi har da også hatt en kulturgruppe i Ryvingens venner. Arbeidet i denne skjøt først fart da Leiv Holm og Anders R. Sørnes avla Statsarkivet et besøk vinteren 1998, og fant gamle regnskaper fra Ryvingens tid som losskøyte i Slevik (hun het da Fram). Siden den tid har medlemmer av Ryvingens venner besøkt begge de to loshavnene der Fram/ Ryvingen har vært stasjonert (Slevik i Østfold og Kleven i Vest-Agder), og kulturgruppa (først og fremst Ellen K. Henriksen og Cecilie Lofseik) har sammenfattet den nye informasjonen fra disse besøkene med informasjon fra gamle dokumenter i to kulturhefter.

Når de ikke mekker, skriver historie eller tar kurs i navigasjon, er Ryvingens venner på tur. Det har vært mange fine turopplevelser disse tre årene, og mange nye bekjentskaper og vennskap er blitt stiftet. En helg om våren og én om høsten har det vært arrangert felles turer for medlemmer av Ryvingens venner. Ut over dette har skøyta vært leid ut til individuell bruk. Jeg håper og tror at det fremdeles vil være interesse for venneturene, der vi kan utveksle erfaringer i praksis og få gode opplevelser som knytter oss til vår kjære Ryvingen og til hverandre.

Stiftelsen Ryvingen

Ryvingen er formelt eiet av en stiftelse som ble opprettet da sjøspeiderne fikk overta Ryvingen fra losvesenet i 1966. Stiftelsen har det økonomiske ansvaret for driften av Ryvingen, mens det meste av det praktiske arbeidet blir organisert gjennom Ryvingens venner. Venneforeningen betaler leie til stiftelsen for bruk av skøyta, på lik linje med individuelle leietakere.

Jon Holm, president (oppdatert 1. juni 2007)

2 tanker om “Ryvingens Venner

Legg igjen en kommentar