Styret i stiftelsen losskøyta Ryvingen av 1918

– Leiv Holm (leder)
– Ove Furseth
– Stein Sørlie

Båten eies av stiftelsen. Stiftelsen setter de økonomiske rammene og utøver eieransvaret.

Legg igjen en kommentar